Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2014

3η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

  3η   ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Α΄ΤΑΞΗΣΓΛΩΣΣΑ Α΄ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΕΝΟΤΗΤΑ  Α2 <<Η ΠΑΡΕΑ>>

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ  ΣΤΟΧΟΣ:
Διαλογική  μορφή επικοινωνίας. Ακρόαση και κατανόηση κειμένων. Διατύπωση σχολίων . Πρώτη γραφή και ανάγνωση. Δημιουργική αφήγηση και γραφή. Επινόηση και γραφή απλών ιστοριών με τη βοήθεια της δασκάλας με σταδιακή σύνταξη απλών προτάσεων και κειμένων. Συνειδητοποίηση της σύνδεσης της προφορικής και γραπτής γλώσσας. Αναγνώριση της διαφοράς ανάμεσα στη ν εικόνα ενός αντικειμένου και στη γραπτή του απόδοση με λέξη. Φωνολογική επίγνωση. Κατανόηση βασικού μηχανισμού ανάγνωσης που στηρίζεται στη σχέση φωνημάτων γραμμάτων. Αναγνώριση και σύγκριση διαφορετικών τύπων γραμμάτων. Αναγνώριση , αποκωδικοποίηση λέξεων –λεκτικών συνόλων σε γραπτά ερεθίσματα από το καθημερινό περιβάλλον. Πρώτη επαφή με ποικίλα είδη λόγου: Πεζός , έμμετρος, αίνιγμα… Πρώτη επισήμανση συγγραφέα και τίτλων βιβλίων.
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:
Ολική εκμάθηση των συχνόχρηστων  λέξεων τι, έχει, και , όχι , είναι. Αναγνώριση της οπτικής εικόνας των συχνόχρηστων λέξεων. Εκμάθηση βασικού λεξιλογίου καθημερινής επικοινωνίας. Γραφή , αναγνώριση και ενσυνείδητη επεξεργασία των φθόγγων –γραμμάτων Αα,Ττ, Ππ,Εε, Σσς, Κκ, Οο, Νν, Ρρ, Ιι. Επισήμανση της ορθογραφίας των ουδετέρων σε –ι. Ανάλυση και σύνθεση  λέξεων σε γράμματα και συλλαβές.
Επισήμανση και χρήση τόνου. Επισήμανση της τελείας . Επισήμανση των κεφαλαίων γραμμάτων στην αρχή των ονομάτων και χρήση κεφαλαίου έπειτα από τελεία . Επισήμανση της σχέσης υποκείμενο- ρήμα – αντικείμενο με διαισθητικό τρόπο.


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Διδακτικοί στόχοι που αξιολογούνται:
Χρήση των όρων προσανατολισμού στο χώρο :  πάνω , κάτω , αριστερά,  δεξιά, μέσα,  έξω...
Αναγνώριση της φόρμας  και της ονοματολογίας των εξής επίπεδων σχημάτων: τρίγωνο τετράγωνο, ορθογώνιο, κύκλος.
Αναγνώριση της φόρμας  και της ονοματολογίας των ακόλουθων στερεών σωμάτων: τριγωνική πυραμίδα , κύβος, στερεό ορθογώνιο, κύλινδρος, σφαίρα. 
 Προφορική αρίθμηση ευθέως και αντιστρόφως τουλάχιστον μέχρι το 20.
Απαρίθμηση ποσοτήτων εως 20 αντικειμένων .
Ανάγνωση και γραφή των αριθμών μέχρι το 20.
Προσθετική ανάλυση των αριθμών και εκτελέσεις προσθέσεων με αριθμούς μέχρι το 10 .
Διαφοροποίηση και χρήση των όρων ψηλό- χαμηλό, μακρύ- κοντό, πλατύ-στενόκαι χοντρό λεπτό.
Χρήση των συμβόλων =, <,>, για τη σύγκριση των αριθμών μέχρι το 10.
 Αναγνώριση των νομισμάτων του ευρώ και των λεπτών μέχρι το 10.
Γνώση των τακτικών αριθμών μέχρι το 10.
ΠΗΓΕΣ: Bιβλία  δασκάλου Γλώσσας και Μαθηματικών της Α΄τάξης του δημοτικού σχολείου από τον ΟΕΔΒ.   


Ιδιαίτερες αναφορές θα γίνουν στη συνάντηση ,  για το θέμα της σχολικής ετοιμότητας των παιδιών της Α΄τάξης , για τον εμπλουτισμό της σχολικής βιβλιοθήκης της τάξης, για την Ευέλικτη Ζώνη και την εκπόνηση εκπαιδευτικού  προγράμματος με θέμα το <<ψωμί>>, για την πρώτη μας εκπαιδευτική επίσκεψη στο χώρο της αυλής του μπλόκου της Κοκκινιάς  και για τον τρόπο εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου